Aanvraag naamswijziging

Belangrijke informatie


Behoren er meerdere vestigingen tot deze relatie, dan geldt de wijziging voor alle vestigingen.

Heb je ook je energieleverancier in kennis gesteld van de naamswijziging?

Met betrekking tot een naamswijziging geldt dat alle rechten en plichten, die de aanvrager oorspronkelijk met Anexo B.V. was overeengekomen, onverkort van toepassing blijven. In het geval deze naamswijziging het gevolg is van een wijziging van de rechtspersoon, is de oorspronkelijke rechtspersoon gehouden eventueel nog niet door hem nagekomen verplichtingen alsnog te voldoen en heeft Anexo B.V. het recht jegens de nieuwe rechtspersoon voorwaarden te hanteren, die afwijken van de met de oorspronkelijke rechtspersoon overeengekomen voorwaarden.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden Meetbedrijf.