Aansluiten e-boilers

E-boiler staat voor elektrode-boiler of elektrische boiler. Een e-boiler heeft een drukvat met water wat in aanraking komt met elektrodes. De warmte ontstaat door de stroom die loopt tussen de elektrodes door het water. Het is dus eigenlijk een grote waterkoker.

Waarom een e-boiler?
Een e-boiler is om uiteenlopende redenen aantrekkelijk. Ze zorgen voor het verduurzamen van productieprocessen en een reductie van CO2- en stikstofuitstoot (NOx-emissies). Maar er worden ook aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd om de e-boiler te gebruiken bij lage energieprijzen. 

Ook zijn ze geschikt om deel te nemen aan de noodvermogenpool. Door de grilligheid van duurzame energieopwekkers als zon en wind ontstaat er onbalans op het elektriciteitsnet. TenneT is verantwoordelijk voor de balanshandhaving en betaalt bedrijven die snel vermogen op of af kunnen regelen. 

Bedrijven met veel flexibiliteit in energie-afname en -opwek zijn daar uitermate geschikt voor. Met e-boilers onstaat er nog meer flexibiliteit om aan de noodvermogenpool mee te doen. TenneT keert een vergoeding uit voor het stand-by staan en voor op- en afregelen van vermogen. Er is dus ook een gezonde businesscase voor e-boilers die het indirect mogelijk maken dat duurzame energieopwekking mogelijk blijft en de betrouwbaarheid van onze energievoorziening gewaarborgd is.

Lees meer over noodvermogenpool (brochure van Tenet).

Waar moet je op letten?
Voor e-boilers is een middenspanningsaansluiting tussen 3 tot 20 kV vereist. Afhankelijk van de bestaande installatie is wel of geen transformatorstation noodzakelijk. Het plaatsen van een e-boiler brengt wat meer vragen met zich mee. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

  • Wat is het vermogen van mijn elektriciteitsaansluiting en welk vermogen heb ik beschikbaar?
  • Is een aanpassing aan mijn elektrotechnische installatie nodig? Heeft dat gevolgen voor mijn servicecontract?
  • Welke aanpassingen t.b.v. het leidingwerk moeten er gebeuren?
  • Op welke termijn moet het gerealiseerd worden?
  • Wat wordt de locatie van de e-boiler?
  • Welke leveranciers zijn er en wat zijn de leveringsvoorwaarden?
  • Wat zijn de kosten en hoe regel ik  de financiering?

Benodigde informatie
Om in te schatten welke impact het heeft voor jouw installatie, is het voor onze intake belangrijk dat we onderstaande informatie hebben:

Omschrijving Toelichting
EAN-code van de aansluiting

De EAN-code een identificatienummer van een aansluiting en bestaat uit 18 cijfers. Je vindt de EAN-code op het aansluit- en transportovereenkomst en de nota van je energieleverancier.

Aansluitcategorie Bijvoorbeeld: > 3x 1.500A t/m 1.600A of ≥ 1,0 t/m 2,4MVA.
Gecontracteerd vermogen     Maximale gelijktijdige afname in kW over de aansluiting.
Productievermogen Maximale gelijktijdige teruglevering in kW over de aansluiting.
Middenspanning single-line schema*     Een éénlijnige tekening van de middenspanningsinstallatie, zie bijlage voor een voorbeeld.
Tijdelijke machtiging** Als door Anexo contact met de lokale netbeheerder moet worden opgenomen is een tijdelijke machtiging nodig.


Subsidie voor e-boilers
Met een investering in een e-boiler kan je in aanmerking komen voor de EIA subsidie (Energie Investering Aftrek). Ook kun je SDE++ subsidie aanvragen. Dit maakt het investeren in e-boilers extra aantrekkelijk. De leverancier van jouw e-boiler kan je helpen aan de antwoorden op de subsidievraagstukken.
 

  • slide
  • slide