Privaat net ook wel gesloten distributie systeem

Wat is een Gesloten Distributiesysteem


Nederland kent particuliere, private partijen die een eigen energienetwerk beheren, een zogenaamd gesloten distributiesysteem. Deze netwerken bestaan naast de regionale en landelijke energie transportnetten of distributienetten. 

Er is sprake van een net als:

 • je één of meerdere elektriciteits- of gasleiding(en) hebt en daarmee aansluitingen voorziet van elektriciteit of gas. 
 • deze aansluitingen van verschillende organisaties of bedrijven zijn (lees rechtspersonen, de juridische term).

 

Deze netten worden Gesloten Distributie Systemen (in het kort GDS) of Private Netten genoemd. De beheerder van zo’n net heeft een ontheffing nodig. Deze wordt door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) beoordeeld en afgegeven. De ontheffing ontslaat je van de verplichting om een regionale netbeheerder aan te wijzen. Zo kun je jouw eigen net beheren. 

Beheer van een GDS


Het technisch beheer en de bedrijfsvoering van een Gesloten Distributiesysteem vraagt om veel inzicht en deskundigheid. Je hebt flink wat zaken te regelen. En niet onbelangrijk: je moet ook voldoen aan de huidige wetgeving en rekening houden met aanstaande wetten. De elektriciteitswet en gaswet gaan binnenkort op in de energiewet.   
De aangeslotenen op zo’n Gesloten Distributiesysteem hebben recht op voldoende transport van energie, transparantie met betrekking tot de kosten van energietransport en de aansluitingen. Daarnaast moeten de netten veilig zijn. Naast de vrije keuze van een energieleverancier is het essentieel dat ook de volledige marktfacilitering hier omheen uitgevoerd wordt. Denk onder andere aan:

 • het uitvoeren van allocatiediensten (faciliterend netbeheer); 
  • het inrichten van een aansluitregister;
  • de uitgiften van EAN codes;
 • de facturatie en/of rapportage van netwerkkosten;
 • het inrichten van elektronisch berichtenverkeer; 
  • waarmee de meetdata wordt verwerkt voor juiste en tijdige facturatie bij de aangeslotenen;
 • het maken van voorstellen voor de inrichting van netverliezen die gaan optreden.


Veilig en betrouwbaar netbeheer 
Naast de verplichting om een vrije leverancierskeuze aan te bieden, krijg je ook te maken met verplichtingen. Denk aan veilig en doelmatig beheer van het net, het aanhouden van voldoende capaciteit en transparantie in tarieven en werkwijzen. Je hebt ook een aansluitplicht. Als daarvoor een verzoek komt, heeft de aanvrager recht op een gedetailleerde kostenopgave.

Kansen en mogelijkheden


Als beheerder van een Gesloten Distributiesysteem heb je unieke mogelijkheden binnen de energietransitie. Vanwege de ontheffing op het aanwijzen van een regionale netbeheerder heb je bijvoorbeeld mogelijkheden om beschikbare capaciteit beter te benutten of te verdelen. Op deze wijze kun je congestie op jouw net voorkomen en kostbare uitbreidingen voorkomen of uitstellen. Op deze wijze is het mogelijk om aan de aangeslotenen op jouw net ‘capaciteit as a service’ (CAAS) aan te bieden, dit voor kortere of langere tijd. Daarmee bedient de beheerder van een Gesloten Distributiesysteem optimaal de aangesloten deelnemers.

Ook zijn er mogelijkheden om je Gesloten Distributiesysteem gedeeltelijk of volledig te verslimmen. Dit kan bijvoorbeeld door capaciteit of energie binnen een handelssysteem periodiek aan te bieden aan de aangeslotenen. Het biedt hen de mogelijkheid om capaciteit of energie in perioden van tekorten of overspill gunstig in te kopen of te verkopen. Op deze wijze kan een aangesloten deelnemer met de afname van energie meebewegen met het aanbod van bijvoorbeeld zon en windenergie.

Smart Grid


Mocht de beheerder van een Gesloten Distributiesysteem vanuit de energietransitie alle huidige beschikbare stappen willen nemen, is een volledig Smart Grid een mogelijke oplossing. Hierbinnen wordt alle aanbod en vraag van alle energie (Multi Commodity energie) inzichtelijk gemaakt en optimaal samen gebracht op de momenten dat dit vanuit duurzaamheid economisch het beste past. Het Smart Grid is dan een samenspel geworden van realtime systemen die het opwekken, opslaan en gebruik van alle energievormen monitoren en besturen. Het systeem stuurt batterijen aan, zorgt voor een juiste verdeling van uw snelladers van uw elektrische wagenpark, verdeeld de zonnestroom en geeft zogenaamde setpoints aan de deelnemers, waarmee zij kunnen reageren op het uitwisselen van energie. 

Maak optimaal gebruik van vraag en aanbod van energie met een smart grid

Partner met verstand van zaken


Anexo kan veel voor je betekenen. Wij zijn marktleider als het gaat om inrichten van systemen om de vrije leverancierskeuze op je energienet tot stand te brengen. Hiervoor gebruiken we een duidelijk stappenplan en nemen jou als beheerder vrijwel alle werkzaamheden uit handen. Onze specialisten zijn gecertificeerd. Anexo heeft zich gekwalificeerd als Faciliterend Netbeheerder en daarmee zijn we volledig ingericht om de diensten uit te voeren in heel Nederland.

 

Vind meer informatie op de productpagina Gesloten Distributiesysteem.

Wil je eens sparren met onze specialisten, neem gerust en geheel vrijblijvend contact op.

Anexo beheert voor meerdere klanten gesloten distributie systemen ook in de Botlek Rotterdam

Anexo beheert voor meerdere klanten gesloten distributiesystemen, ook in de Botlek Rotterdam.