Middenspanningstraces

Energie waar geen infra is
Het lijkt zo vanzelfsprekend: elektriciteit is altijd beschikbaar. In stedelijke gebieden wordt een hoogwaardig en fijnmazig elektriciteitsnet aangelegd. Maar daarbuiten en ook voor aansluitingen met grote vermogens (middenspanning) is dat wel anders. Het net is of (nog) niet geschikt of erger nog: er is helemaal geen net in de buurt.

In veel gevallen ben je voor installaties met grote vermogens voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de toevoer van elektriciteit. De netbeheerder heeft ergens een aansluiting voor je beschikbaar en je moet zelf voor de kabels naar je bedrijf, zonne- of windpark of bedrijventerrein zorgen. Ook als het over het tracé op je terrein of om je bedrijfslocatie heen gaat.

Wij kunnen deze middenspanningstracés over lange afstanden veilig en betrouwbaar aanleggen. Daarbij kom je in de praktijk altijd iets tegen dat het ingraven van kabels niet zo makkelijk maakt als het klinkt. Sloten, wegen, damwanden, andere infrastructuur of gewoon onbegaanbare gebieden. Onze professionals denken al met je mee voor een juiste locatie van het aansluitpunt van de netbeheerder. Want misschien is het van een locatie iets verder weg wel veel slimmer en goedkoper dan die dichtbij ligt. Dit omdat je minder obstakels tegenkomt. 

Maar ook als er obstakels zijn, vinden wij altijd een manier om jou toch de elektriciteit te laten krijgen, ook al lijkt die niet voorhanden. 

Wij leveren en bieden:

  • Ontwerp
  • Contacten met netbeheerders
  • KLIC meldingen
  • Graafwerkzaamheden
  • Gestuurde boringen
  • Vergunningen
  • slide
  • slide