optimaliseren van mijn installatie


“Voorzien in jouw energiebehoefte”

De middenspanningsinstallatie is ontworpen om in de energiebehoefte van jouw bedrijf te voorzien. Maar benut je deze zo efficiënt mogelijk? En hoe zorg je voor het meeste rendement van je installatie en voorkom je storingen?

Bij techniek komt meer kijken dan het eenmalig plaatsen van hardware. We brengen transportverliezen en blindvermogen in beeld. We kijken naar de mate van ventilatie, doen metingen naar de conditie en voorkomen met branddetectiesystemen grote schade.

 

Daarbij kan techniek ook duurzaam en mooi zijn. Wij houden rekening met je huisstijl en leveren installaties passend bij het bedrijfspand. Zo verandert een kiezelstenen hoogspanningsstation in een prachtig ontworpen bedrijfsruimte met een duurzaam karakter.

metingen


“Waarborg kwaliteit met metingen”

Met een installatie en energienet in bedrijf is het belangrijk die hoge kwaliteit te waarborgen. Dit kan door goed onderhoud en beheer, maar ook door veel meer informatie over de techniek te verzamelen en daarop actie te nemen. De huidige techniek maakt het mogelijk om veel meer over je installatie te meten, om risico’s in kaart te brengen en storingen te voorkomen.

Naast energieverbruik meten we alles wat van belang is voor je installatie. Zo kunnen we spanningen meten, analyses doen op de olie in de transformator, maar ook het openen en sluiten van een deur van een hoogspanningsruimte, wat belangrijk is voor de veiligheid van de medewerkers.

 

De temperatuur in technische ruimtes of van elektrische installaties is belangrijk voor de conditie van de elektrotechniek. Met sensoren monitoren we de temperatuur en kunnen we een signaal geven als deze snel oploopt of lang op een (te) hoog niveau is. Al deze metingen zorgen ervoor dat de installaties kwalitatief goed blijven, risico’s beperkt worden en storingen zelfs voorkomen worden.

Meer weten over al onze metingen? Neem dan contact met ons op.

bewaken en sturen


“Bewaking en sturing in eigen beheer hebben”

De volgende stap na meten, is bewaken en sturen. Want soms kan een analyse juist een actie tot gevolg hebben. Als er geen grote spoed is, is het raadzaam om op de lange termijn actie te nemen. Denk hierbij aan het aanbrengen van extra ventilatie om de temperatuur en luchtvochtigheid in de technische ruimte te controleren. Maar soms vraagt een analyse juist direct actie.

Door metingen en sensoren aan te sluiten op besturing, is het mogelijk om meldingen te krijgen of zelfs automatisch acties te laten nemen. Zo bieden we een branddetectie op basis van sensoren die roetdeeltjes in de lucht meten.

 

Je krijgt dan een melding van een mogelijke brand, maar ook kan het direct uitschakelen van de installatie tot de mogelijkheden behoren, om grotere schade te voorkomen. Dit soort oplossingen bieden wij voor allerlei soort metingen. Zo bewaak je als een professional met innovatieve oplossingen de belangrijkste schakels in de energievoorziening van het bedrijfsproces.

je installatieverantwoordelijkheid uitbesteden


“Zorgplicht voor je installatie”

Je hebt een eigen middenspanningsinstallaties waarvoor je volgens wet- en regelgeving verplicht bent deze goed te onderhouden, regelmatig inspecties uit te laten voeren en ook een storingsdienst in te richten. Om deze werkzaamheden uit te voeren, dien je iemand aan te stellen die hiervoor de opleiding, ervaring en expertise heeft. Omdat dit niet bij je eigen hoofdtaken behoort, kan je dit aan Anexo uitbesteden.
De zorgplicht van je installaties heet installatieverantwoordelijkheid.

Installatieverantwoordelijkheid is geregeld in de ARBO-wet. De ARBO-wet verwijst naar een Europese norm (EN 50110) en een aantal Nederlandse normen (NEN 3840 en 3140). In de NEN 3140 staat dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:

  • Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd dienen te worden
  • Welke inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse
  • Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt
  • Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.

 

Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Niet alleen de arbeidsinspectie, maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen. Kort gezegd komt het erop neer dat je als eigenaar van een middenspanningsinstallatie installatieverantwoordelijke bent. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor een veilige en goede installatie en voor een veilig gebruik van de elektrische arbeidsmiddelen.

De installatieverantwoordelijkheid kan je overdragen aan Anexo. Wij nemen dan de installatieverantwoordelijkheid over (voor een deel) van je installatie. Je voldoet dan volledig aan de wettelijke verplichtingen!

Producten

Koeling

Koelen houdt je installatie in topconditie

cooling

Branddetectie

Intelligente rookmelder voorkomt langdurige energieonderbreking

smoke

Monitoring

Actief bewaken energievoorziening

monitoring-transformator