Stappen naar een duurzaam bedrijf


“Energietransitie in volle gang”
De aarde warmt op, de waterspiegel stijgt. Op klimaattoppen worden wereldwijde afspraken gemaakt om de opwarming tegen te gaan. We moeten minder broeikassen uit gaan stoten. En daarom maken we meer en meer gebruik van zonne- en windenergie. Ook het mobiliteitsvraagstuk wordt meer ingevuld met elektrisch vervoer en de zelfrijdende auto is nog maar een kwestie van tijd. Het rendabel opslaan van elektrische energie is een vraagstuk waar we al meer dan 100 jaar oplossingen voor zoeken. Het zou een revolutie in de energietransitie betekenen en ons een grote stap voorwaarts brengen. De maatschappij verwacht een schoner en goedkoper energieaanbod, maar heeft dat ook nodig om droge voeten te houden.

De vraag is hoe jij gebruik maakt van alle beschikbare en toekomstige mogelijkheden? Hoe realiseer je energiebesparingen?
Wij helpen je bouwen aan een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Met een persoonlijke aanpak nemen we je energiehuishouding door en zoeken we actief naar winst op de korte en lange termijn. Zo zorgen we samen voor een schonere wereld.

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

CO2 terugdringen


"Energieakkoord leidt tot minder CO2"
In Nederland hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen met elkaar afgesproken. Ook voor het bedrijfsleven. Daarbij wordt de maatschappij kritischer op productieprocessen en verantwoord ondernemen.

Het in kaart brengen van energiestromen en het nemen van maatregelen om deze terug te brengen, worden dan ook steeds belangrijker. Met Anexo kies je voor een bedrijf waar je met persoonlijke begeleiding energiebesparingen realiseert. Dit is goed voor het milieu, maar ook nog eens voordelig.

 

Bijvoorbeeld met onze Gascapaciteitsbegrenzer, waarmee wij zorgen voor minder uitstoot door gelijktijdigheid van installaties in bedrijf uit te sluiten. Hierdoor hoef je ook minder emissierechten te betalen. De Gascapaciteitsbegrenzer is een mix van een bestaande techniek in combinatie met unieke intelligentie. Dit is goed voor het milieu en levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

 

Smart grid


“Slim, duurzaam en voordelig”
De energietransitie is in volle gang. Van een centraal aangestuurd energieaanbod met o.a. kolencentrales, verandert de energievoorziening met lokale, duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, windmolens en andere duurzame opwekkers. Door slimmer vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, worden sneller, makkelijker en goedkoper doelstellingen behaald op het gebied van energie- en kostenbesparingen. 

Met E-Web bieden wij een platform waar het meeste rendement ontstaat door onderling energie uit te wisselen als daar behoefte aan is. Het handelsplatform levert de beste prijs, waar in de praktijk sturing wordt gegeven om de energiemix van elektriciteit, gas, warmte, water en CO2 te optimaliseren. E-Web is ook toe te passen om geothermiebronnen optimaal te exploiteren, zowel voor de bronhouder als voor de aangeslotenen op het warmtenetwerk. Dit bieden wij met E-Web Geo