E-Web Geo

Warmte waar het nodig is 
De verduurzaming van de warmtevoorziening gaat in de (nabije) toekomst meer ingevuld worden met aardwarmte. Het aantal geothermieprojecten gaat komende jaren flink toenemen. Als bronhouder, maar ook als aangeslotene op het bijbehorende warmtenet wil je zoveel mogelijk rendement uit het project van de hoeveelheid warmte. Ook omdat er vaak veel subsidie bij komt kijken.  

Met E-Web Geo optimaliseer je de bron door de aardwarmte met andere aangeslotenen zo goed en efficiënt mogelijk benutten door de warmte met elkaar uit te wisselen. Zo stem je vraag en aanbod op elkaar af en voorkom je dat er te veel warmte terug de bron in verdwijnt of juist dat je te weinig hebt. E-Web Geo biedt een online handelsplatform waarmee je warmte kan verkopen als je het niet nodig hebt en kan kopen als je meer nodig hebt. Zo blijft de bron constant warmte leveren, zelfs als het een lange tijd mooi weer is. 

We tonen continu hoeveel warmte je verbruikt en hoeveel er nog beschikbaar is op het netwerk. Te veel of te weinig warmte kan je dan voor een juiste prijs verhandelen. Het systeem wordt op optimaal benut en de warmte komt terecht waar het nodig is. Met behulp van een biedladder wordt het helemaal eenvoudig om voor afnemers een deel van de overcapaciteit van de bron af te nemen tegen een marktconforme prijs die oploopt (veel vraag) of juist afloopt (weinig vraag). 

Zo haal je het meeste rendement uit de bron en je warmteaansluiting. En de handelsmogelijkheden bieden extra financiële voordelen