MijnAnexo Pro energieportal

Voor diegene die nog willen besparen en meer in de stof willen duiken, hebben we een andere energieportal opgesteld: MijnAnexo Pro. Deze energieportal is in vergelijking met de MijnAnexo portal geavanceerder. Er zijn meerdere functionaliteiten aanwezig die je kunnen helpen om meer te besparen. Daarnaast kun je meer informatie ontvangen met behulp van de Pro-versie. Zo behaal je sneller en makkelijker je doelstellingen.

De verschillen
MijnAnexo Pro is het slimme broertje van onze gratis portal MijnAnexo en biedt een aantal extra functionaliteiten. Naast extra opties die je kunt kiezen, krijg je direct toegang tot het opvragen van grote hoeveelheden data in kleine intervals, bijvoorbeeld uurwaardes van je gasmeter, zodat je deze kunt aanleveren bij je energieleverancier. Zij kunnen namelijk op basis van de uurwaardes een scherpe aanbieding doen. 

Mogelijkheden met MijnAnexo Pro
Met MijnAnexo Pro kunnen adviseurs en energiemanagers ook gebruik maken van de webservice om de data geautomatiseerd en realtime in hun eigen energiemonitoringsystemen te krijgen met een API-koppeling. 

Andere mogelijkheden met MijnAnexo Pro:

 • PiekAlarm helpt je om overschrijdingen van je afgesproken vermogens bij de netbeheerder te voorkomen. Dit bespaart je onnodig hoge kosten.
 • Met Periodes Vergelijken kun je over een lange termijn het effect van energiebesparende maatregelen meten.
 • De Contractwaardecheck adviseert op basis van je contractvermogen en je hoogst afgenomen pieken, wanneer je dat contractvermogen kunt verlagen. Dit levert direct kostenbesparingen op.

Voordelen van MijnAnexo Pro
MijnAnexo Pro is ideaal voor bedrijven die actief aan de slag gaan met energiemanagement om te verduurzamen en energiekosten te verlagen. Daarnaast zijn er een aantal voordelen bij onze energieportal MijnAnexo Pro:

 • Gedetailleerde verbruiksgegevens voor analyses
 • Geautomatiseerde API-koppeling met softwaresystemen
 • Optioneel: Effect in beeld van energiebesparende maatregelen 
 • Optioneel: Hoge kosten voorkomen door bewaking op pieken
 • Optioneel: Advisering op onnodig te hoge contactvermogens

Voldoen aan wettelijke verplichting
Heeft jouw organisatie een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas? De Wet Milieubeheer verplicht je dan om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. De energieportal MijnAnexo voldoet aan de eisen van het RVO (vanuit het Energieakkoord) aan een Energiemanagementsysteem (EMS) om dit inzichtelijke te maken.
Neem je deel aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) dan ben je verplicht om je inspanningen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie inzichtelijk te hebben. Ook hier voldoet MijnAnexo aan de eisen en helpt je met inzicht en monitoring. 

 • slide
 • slide
 • slide