Onafhankelijke Diensten Aanbieder

Anexo is een Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA). En als ODA bieden wij bedrijven inzicht in hun energieverbruik als de slimme meter van de netbeheerder is. Dit is voor elektriciteitsaansluitingen t/m 3x80A en voor gas t/m 40 m3/u. De eindgebruiker machtigt ons standen op te halen bij de netbeheerder. Die vertalen wij naar energieverbruiken en maken wij inzichtelijk. 

Als ODA maken wij het energiemanagement van grote en kleinere aansluitingen een stuk eenvoudiger. Het hebben van een ODA is ideaal voor bedrijven of organisaties met meerdere vestiginen en daarmee meerdere kleinverbruikaansluitingen, zoals winkelketens, overheden, vastgoedorganisatie en andere bedrijven met veel locaties.

Wat is ODA?
Een Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA of ODA-dienstverlener) is een bedrijf dat gecertificeerd is om meterstanden uit te lezen via de netbeheerder voor zogenaamde kleinverbruikmeters. Het uitlezen van die meters kan alleen in opdracht en na toestemming (mandaat) van de gebruiker. Als ODA geef je de eindgebruiker inzicht in verbruik of meterstanden, of analyses op basis daarvan.

  • slide