Stuursignaal gas

Belangrijke informatie
Met het invullen van het formulier wordt er opdracht gegeven voor het aanbrengen, activeren en dagelijks uitvoeren van het stuursignaal gas* zoals bedoeld in de Meetcode Gas. Het stuursignaal is van toepassing op de ingevulde EAN-code.

Wij kunnen het stuursignaal alleen toepassen als wij uw meetbedrijf zijn.

De kosten zijn per meetpunt en worden jaarlijks geïndexeerd.

Op deze opdracht zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.