Brutoproductiemeter

De energietransitie begint op stoom te raken. De uitfasering van gas is veel in het nieuws en de opkomst van elektrisch vervoer en de Nederlandse ambities gaan bijdragen aan meer vraag en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Er worden de komende periode veel windmolenparken gerealiseerd. Grote oppervlaktes (zonnevelden) worden steeds interessanter om te voorzien van zonnepanelen. Daarmee stijgt ook de vraag naar inzicht in al die opgewekte en teruggeleverde elektriciteit. Met onze brutoproductiemeters weet je dat je de juiste afrekening krijgt voor je teruggeleverde elektriciteit, maar krijg je ook de subsidie waar je recht op hebt voor de opwekking van duurzame energie. Wij zorgen namelijk ook voor juiste rapportages richting de subsidieverstrekker. 

Subsidie Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE)
Met de subsidie Stimulering Duurzame Energieopwekking (SDE) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Lees hier alles over de SDE. Om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie, dient voor de installaties per kalendermaand, onder toepassing van een meetprotocol, een meetrapport worden opgesteld. De data waarmee de rapportage wordt gemaakt en het meetprotocol zijn leidend voor de uitkering van de subsidie. Op basis van de maandelijkse meterstanden stellen wij zo’n rapport voor je op. 

Maandelijkse rapportage CertiQ voor subsidieregelingen
Volgens de SDE regeling wordt subsidie verstrekt voor de geproduceerde energie. De subsidie kan oplopen tot € 125,00 per uur. Rekening houdend met looptijden van SDE-regelingen van 15 jaar, kan dit dus miljoenen euro's opleveren. Die zijn vaak ook nodig om de business case rondom dure en duurzame projecten, zoals zonnevelden, rond te kunnen rekenen.

Meten met brutoproductiemeter
De huidige brutoproductiemeters zijn uitgerust met datacollectie-apparatuur. Die zorgt ervoor dat alle data goed bij ons binnenkomt en voor jou ter beschikking wordt gesteld in MijnAnexo of met de webservice. De data vind je dan ook terug in MijnAnexo. Hierdoor heb je ook inzicht in het rendement van je opwekinstallatie voor duurzame energie. Je kunt nauwkeurig zien in welke situatie je de meeste opbrengsten hebt. En wanneer de installatie aan een onderhoudsbeurt toe is. Als je ook je andere energiemeters door Anexo laat uitlezen, heb je op één plek nauwkeurig inzicht in al je energiestromen.

Meetverantwoordelijkheid door gecertificeerd meetbedrijf
Anexo heeft als erkend meetbedrijf jarenlange ervaring met het verzamelen en monitoren van verbruiksgegevens. Als erkend meetbedrijf lezen wij de meter op afstand uit en verzorgen de datacollectie en -validatie en het officiële berichtenverkeer, zoals afgesproken in de energiemarkt. Daarnaast voeren wij periodieke compatibiliteitscontroles uit, waar we de fysieke staat van de meter, de wijze van uitlezen, de meterstanden en de eventuele afwijkingen controleren. En natuurlijk kun je rekenen op onze storingsdienst. We houden brutoproductiemeters op voorraad, zodat wij een snelle storingsafhandeling kunnen garanderen. 

  • slide
  • slide
  • slide