Gasmeter

Ondanks de Nederlandse ambities om gasloos te worden, is dit voor veel bedrijven een lang en kostbaar traject. Anexo denkt mee om bedrijven die worstelen met deze ambities. Tot die tijd blijft gas een belangrijke rol vervullen in de energiehuishouding van veel bedrijven. Maar een gasmeter die het verbruik exact meet, zorgt voor minder kosten voor jou.

Waarom een gasmeter?
Een gasmeter van Anexo registreert uiterst nauwkeurig hoeveel er wordt verbruikt door je bedrijf. Op deze manier kun je online gemakkelijk zien wat je verbruikt en op welk moment. Indien je al een gasmeter hebt, kan het zo zijn dat deze groter is dan je nodig hebt. De netbeheerder betaal je maandelijks voor de technische capaciteit, dus dat betekent dat je meer betaalt dan nodig is. Een gasmeter van Anexo kan een aanzienlijke besparing opleveren. Wij zoeken graag de meest geschikte gasmeter voor je uit, zodat je niet meer betaalt dan nodig is.

Onderdelen gasmeter

  1. De gasmeter zelf die de hoeveelheid gas registreert.
  2. Een EVHI dat staat voor Elektronisch Volume Herleidingsinstrument. Het gasvolume varieert continu door de geleverde druk en temperatuur. Een EVHI rekent dit om naar het juiste aantal kubieke meters gas.
  3. Een datacollectie-appartaat die ervoor zorgt dat alle data goed bij ons binnenkomt en voor jou ter beschikking wordt gesteld in MijnAnexo of met de webservice. Ook jouw gasmeting lezen we op afstand uit. De data vind je dan ook terug in MijnAnexo. Als je ook je elektriciteits- en warmtemeters door Anexo laat uitlezen, heb je op één plek nauwkeurig inzicht in al je energiestromen.


Gas verbruik meten
Anexo heeft als erkend meetbedrijf jarenlange ervaring met het verzamelen en monitoren van verbruiksgegevens. Als erkend meetbedrijf lezen wij de meter op afstand uit en verzorgen de datacollectie en -validatie en het officiële berichtenverkeer, zoals afgesproken in de energiemarkt. Daarnaast voeren wij periodieke compatibiliteitscontroles uit, waar we de fysieke staat van de meter, de wijze van uitlezen, de meterstanden en de eventuele afwijkingen controleren. En natuurlijk kun je rekenen op onze storingsdienst. We houden gasmeters op voorraad, zodat wij een snelle storingsafhandeling kunnen garanderen. 

Maandelijkse rapportage voor subsidieregelingen
Volgens de SDE regeling wordt subsidie verstrekt voor het geproduceerde groene gas. De subsidie kan flink oplopen en zijn vaak ook nodig om de business case rondom dure en duurzame projecten, zoals biomassacentrales, rond te kunnen rekenen.
Om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie, dient voor de installaties per kalendermaand, onder toepassing van een meetprotocol, een meetrapport worden opgesteld. De data waarmee de rapportage wordt gemaakt en het meetprotocol zijn leidend voor de uitkering van de subsidie. Op basis van de maandelijkse meterstanden stellen wij zo’n rapport voor je op. 

Stuursignaal gas
Normaliter sturen wij als meetbedrijf elke dag de 24 uurverbruiken naar de netbeheerder. Met stuursignaal sturen we ieder uur het verbruik door. Dit komt bij de leverancier terecht die op deze manier veel actueler en gedetailleerder inzicht krijgt in de gasvolumes. Dit versterkt haar handelspositie op de gasmarkt. Die gunstige uitgangspositie levert scherpere gasprijzen op. Het stuursignaal levert dus financiële besparingen op. Vraag stuursignaal gas aan

Let op: Het stuursignaal is door leveranciers verplicht voor klanten met een jaarverbruik meer dan 1.000.000 m3 per jaar, maar is natuurlijk ook geschikt voor lagere volumes.

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide