MijnAnexo energieportal

Inzicht in je energieverbruik met MijnAnexo
Je energieverbruik in de gaten houden kan op verschillende manieren. Bij Anexo bieden wij hiervoor standaard onze energieportal MijnAnexo aan. Hiermee heb je snel en makkelijk toegang tot je energieverbruik. Tabellen en grafieken geven overzichtelijk de energieverbruiken weer. Ook als je zelf energie opwekt met behulp van zonnepanelen, volg je hier precies hoeveel je teruglevert. En dit allemaal met behulp van onze energieportal: MijnAnexo.

Hoe werkt MijnAnexo?
Toegang tot de portal werkt eenvoudig. Je krijgt een account en kan altijd en overal inloggen. Het is ook mogelijk om meerdere accounts per bedrijf te hebben. Naast inzien van je gegevens kun je ze ook heel gemakkelijk naar Excel exporteren en dan verder bewerken. Zo helpt energieportal MijnAnexo je ook met het realiseren van kostenbesparingen op te sporen of je energieslurpers. Als je meer wensen hebt ten aanzien van inzicht in je verbruik kun je ook overstappen naar de uitgebreidere versie: MijnAnexoPro.

Heb je wel een meetcontract bij Anexo en nog geen inloggegevens. Vraag dan snel een account aan

Voordelen MijnAnexo

 • Kosteloos inzicht in energieverbruik
 • Online portal altijd en overal toegankelijk
 • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
 • Overzichtelijke grafieken en tabellen
 • Facturen online beschikbaar
 • Ideaal voor bedrijven die hun energieverbruik in de gaten willen houden

MijnAnexo voor adviseurs en energiemanagers
Ben je adviseur of energiemanager dan wil je bij de data van jouw klanten kunnen meekijken om jouw klanten goed te adviseren en te ontzorgen. Dan stel je hogere eisen aan een meetdata-monitoringstool. Energieportal MijnAnexo geeft je dan de mogelijkheid tot een adviseurs- of een meekijk-account. Als je daarbij ook gebruik maakt van onze webservice worden deze gegevens met een API-koppeling in jouw eigen energiemonitoringssyteem geplaatst.

Voldoen aan wettelijke verplichting
Heeft jouw organisatie een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas? De Wet Milieubeheer verplicht je dan om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. De energieportal MijnAnexo voldoet aan de eisen van het RVO (vanuit het Energieakkoord) aan een Energiemanagementsysteem (EMS) om dit inzichtelijke te maken.
Neem je deel aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) dan ben je verplicht om je inspanningen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie inzichtelijk te hebben. Ook hier voldoet MijnAnexo aan de eisen en helpt je met inzicht en monitoring. 

Demo MijnAnexo
Een sneak preview van MijnAnexo? Log in met e-mailadres demo en wachtwoord communicatie.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide