PiekAlarm

PiekAlarm helpt je eenvoudig kostbare pieken in jouw energieverbruik te voorkomen. Het is een slim apparaat dat wordt aangesloten op jouw meetinrichting voor piekbewakingen. PiekAlarm geeft een waarschuwing als een piek nadert en een overschrijdingssignaal vlak voordat de gecontracteerde uurcapaciteit daadwerkelijke overschreden wordt. Jij bepaalt zelf op welke manier je deze waarschuwingssignalen in jouw systeem opneemt. Zo kun je gemakkelijk je energieverbruik bewaken.

Vermijd onnodig hoge kosten
Zakelijke afnemers maken afspraken met de netbeheerder over de maximale hoeveelheid af te nemen energie (contractwaarde). Overschrijding van deze contractwaarde brengt grote financiële gevolgen met zich mee. Zo geldt een overschrijding van de contractwaarde gas met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar. Voor elektriciteit is dit voor minimaal 12 maanden vanaf het moment van overschrijding. In onderstaande rekenvoorbeelden zie je wat dit kan betekenen. Dankzij PiekAlarm houd je zorgeloos de controle over jouw energieverbruik zonder hoge investeringen. Maar met de zekerheid dat je energieverbruik wordt bewaakt.

Hoe werkt PiekAlarm?
PiekAlarm bestaat uit een schakelkastje en een internetportal om jouw bewakingswaarden in te stellen of te wijzigen. Nadat de waarden zijn ingevoerd, worden deze verstuurd naar het datacollectie-apparaat waarop de meting is aangesloten. Deze slaat de instellingen op en onthoudt deze. Zelfs in geval van een stroomstoring. Wanneer de contractcapaciteit dreigt te worden overschreden, stuurt het datacollectie-apparaat een puls naar PiekAlarm. Hier wordt met behulp van piekbewaking een oranje (vooralarm) en rood lampje (hoofdalarm) aangegeven dat een alarmgrens is overschreden. Hierdoor kun je zelf bepalen wat de beste actie is om op dat moment het energieverbruik te beperken. Door een koppeling van jouw computer met PiekAlarm is het mogelijk een waarschuwingssignaal te sturen naar jouw mobiele telefoon als je meer energie verbruikt dan normaal. Een eenvoudiger middel om jouw energieverbruik te bewaken, bestaat niet.

Kies voor 100% zekerheid
Ondanks dat computers piekbewakingen bevatten, vinden in de praktijk toch overschrijdingen van energie of gas plaats. Dit kan komen door een fout in de software of een installateur die een WKK uitzet. PiekAlarm is de enige, echte bewaking voor jouw contractwaardes, omdat deze direct op de meter is aangesloten. Kabels, computers of software vormen geen omweg voor om jouw energieverbruik te bewaken.

Rekenvoorbeeld overschrijding elektriciteit
Je hebt voor jouw MS/LS aansluiting een contractvermogen afgesloten van 400 kW en maakt een piek van 900 kW. Je overschrijdt hiermee jouw afgesproken vermogen met 500 kW. De extra kosten als gevolg van de energie overschrijding:
Vanaf het moment van overschrijding wordt de contractwaarde verhoogd naar 900 kW. Deze waarde kan pas na 12 maanden worden verlaagd. De totale kosten voor de overschrijding bedragen € 11.500 (500 x € 23,-). Let op: 23 euro is een richtbedrag. Voor de werkelijke kosten van contractvermogen kijk je op de website van jouw netbeheerder.

Rekenvoorbeeld overschrijding gas
Je hebt een contractwaarde gas van 200m3/u en maakt een piek van 500 m3/u. Je overschrijdt hiermee jouw afgesproken waarde met 300 m3. De extra kosten als gevolg van de overschrijding: Je wordt met terugwerkende kracht tot januari voor het hele kalenderjaar afgerekend voor 500 m3/u. Je betaalt hiervoor extra € 7.500 (300 x € 25,-). Let op! Deze overschrijding is geen aanpassing van de contractwaarde. Let op: 25 euro is een richtbedrag. Voor de werkelijke kosten van contractwaarde kijk je op de website van jouw netbeheerder.

De voordelen van PiekAlarm

  • Unieke oplossing op de energiemarkt;
  • Handig hulpmiddel om uw energieverbruik te bewaking;
  • Piekbewaking om hoge kosten te voorkomen;
  • Minder omkijken naar, dus tijdwinst;
  • Heldere overzichten en instelmogelijkheden via internet;
  • Lage investering, hoog rendement.
  • slide