Handelen met warmte via E-Web Geo

E-Web Geo is een combinatie van hardware en software die de bronhouder en de deelnemers van een aardwarmteproject in staat stelt om onderling warmte te verhandelen. Deze digitale “marktplaats” leidt tot deals, waarmee je als deelnemer bijvoorbeeld je gehele capaciteit kan verkopen. Zo’n deal leidt dan tot een klepstand waar je geen flow (kubieke meters warm water per uur) ontvangt. Ben je de kopende partij krijg je juist meer flow met een grotere klepstand. E-Web Geo faciliteert het handelen, en ook het uiteindelijk afrekenen tussen de warmtevragers en –aanbieders.

Handel: vraag en aanbod

Cruciaal voor jouw handel is natuurlijk dat jij nodig hebt wat de ander heeft. Beide partijen zijn bereid om daarvoor iets te vragen of aan te bieden; vaak een prijs. 

Diversiteit tussen de verschillende deelnemers moet in zo’n aardwarmtecluster ook voldoende aanwezig zijn. Die diversiteit zien we in de tuinbouw op allerlei vlakken terug:

  • Teeltsoort
  • Teeltfase
  • Teeltwissels
  • CO₂ behoefte
  • Belichtende tuinders vs. niet-belichtende tuinders
  • Leververplichtingen elektra (bij WKK inzet)
  • Oppervlakte
  • Aantal en vermogen van opgestelde installaties (ketels, WKK, etc.)

En wat ook op gaat: hoe meer deelnemers, hoe meer verschillen. Elke deelnemer waardeert hierdoor zijn warmte op een andere manier. Het is natuurlijk cruciaal dat je dat inzichtelijk hebt. Zonder WKK is dat alweer iets eenvoudiger.

We zien twee vormen van optimalisatie:

  1. Die van de individuele deelnemer => handelen met eigen beschikbare capaciteit
  2. Die van de bronhouder => optimaal benutten van SDE subsidie

Een energieadviseur of energiemanager kan je helpen. Sowieso is het verstandig om bij zo’n aardwarmteproject een of meerdere experts mee te laten kijken om de opgewekte warmte geoptimaliseerd af te leveren. Dat levert namelijk meer subsidie op. Die menselijke intelligentie en betrokkenheid ondersteunt ook bij een dergelijk project. Zeker aan het begin moeten aangesloten deelnemers extra geattendeerd worden op de kansen die er liggen. Deelnemers adopteren uiteindelijk vanzelf een extra handelsmiddel als zij zien dat er meer uit te halen is. Lees: meer energie voor dezelfde prijs, dat uiteindelijk een lagere prijs per energie.

Warmteprijs

E-Web Geo rekent de warmte om naar volumes, naar gasequivalenten. Zo kun je de verhandelde warmte afzetten tegen de gasprijs. Iets waar nog veel mee gerekend wordt, want je wilt natuurlijk weten hoeveel je aan gas bespaart als je meer aardwarmte afneemt. Of dat het juist voordeliger is om je aardwarmte te verkopen tegen een gunstige prijs, zodat je zelf extra gas kunt inzetten om bijvoorbeeld elektriciteit, warmte en CO2 op te wekken met een WKK. 

De warmteprijs is voor iedereen anders en verandert elke dag. En ook op de dag per uur. De dag- of zelfs uurhandel in elektriciteit en gas is een belangrijke factor voor het bepalen van de warmteprijs. Ook de weersinvloeden zijn bepalend. Met de toevoeging van aardwarmte in de energiemix, krijg je als tuinder een extra keuze te maken.

Zo kan een gerberateler op een zonnige winterse dag besluiten geen elektriciteit op te wekken met de WKK, want zijn bloemen hebben voldoende licht. De misgelopen warmte die ook opgewekt zou worden, kan hij invullen met aardwarmte. Die vraag naar aardwarmte is hem iets waard. Dat kan hij vragen op de portal van E-Web Geo.

Een andere deelnemer, bijv. een plantenkweker zonder WKK, ziet zijn bedrijf al genoeg opwarmen door het zonlicht en kan in geval van nood extra bijstoken met zijn ketel. Hij weet wat het hem dan eventueel gaat kosten. Maar hij kan al zijn aardwarmte verkopen aan de gerberateler voor een goede prijs. Zo is de plantenkweker verzekerd van een vergoeding en heeft hij zijn ketel achter de hand bij tegenvallende kou.

E-Web Geo vs Markplaats

E-Web Geo bepaalt niet de warmteprijs. Die bepalen de vragers en aanbieders zelf. Op Marktplaats wordt de prijs van een fiets ook niet bepaald door Marktplaats. Nee, de aanbieder en vrager vinden elkaar. Voor de een is de fiets meer waard (die heeft hem nodig voor werk, want zijn oude fiets is stuk) dan voor de ander (diens gezondheid laat fietsen steeds minder toe). En je vindt elkaar ergens in het midden. Marktplaats faciliteert de handel van deze fiets en zorgt er uiteindelijk voor dat de fiets belandt bij diegene die er bereid is het meeste voor te geven. Namelijk, die de fiets het meeste waard vindt. Iedereen blij. 

In gesprekken met bronhouders en deelnemers op een warmtenetwerk valt die vergelijking ook vaak. Ook omdat het soms zo makkelijk verduidelijkt wat E-Web Geo doet en kan: E-Web Geo is een soort Marktplaats. Maar E-Web Geo gaat natuurlijk verder. Het verstuurt de setpoints na de gedane handel en stelt de factuurregels en financiële resultaten op. 

Kortom

De warmteprijs komt wel tot stand op E-Web Geo, maar wordt door deelnemers zelf bepaald. Belangrijker is dat de bron zo veel en zo constant mogelijk de warmte bij haar afnemers aflevert. E-Web Geo speelt hierin een belangrijke rol. Zo wordt de bron beter benut. En dat is een groot collectief voordeel. De hogere opbrengsten worden verdeeld onder de deelnemers of aandeelhouders, die daardoor een lager aansluittarief kunnen bepalen. Maar ook voor het individu liggen er veel kansen, omdat een actieve handelshouding meer energie en/of revenuen oplevert. 

Systematische weergave E-Web Geo
E-Web Geo handelen in warmte
Verkoopbieding aardwarmte E-Web Geo
E-Web Geo systeem weergave