De impact van het Activiteitenbesluit en de EED op jouw bedrijf

De impact van het Activiteitenbesluit en de EED op jouw bedrijf

Reading time icon5 minuten


De termen Activiteitenbesluit en EED komen steeds vaker voorbij. Wat houden ze precies in? En moet jouw bedrijf ook aan deze richtlijnen voldoen? Misschien vind je dit lastig te bepalen. In deze blog neem ik je mee in deze regelgeving en leg ik uit wanneer je hier als bedrijf aan moet voldoen en wat dit voor jou kan betekenen. 

Activiteitenbesluit Milieubeheer
In het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn milieuregels vastgesteld door het Rijk die gelden voor bedrijven en instellingen. Uit dit besluit vloeien een “energiebesparingsplicht” en “informatieplicht” voort die gelden voor bedrijven met een jaarverbruik van:

  • Elektriciteit - 50.000 kWh of meer;
  • En/of Gas – 25.000 m3 of meer. 

Energiebesparingsplicht
De besparingsplicht vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Let op dat opwekking van duurzame energie (zonnepanelen, windmolens) niet geldt als energiebesparende maatregel. 

Informatieplicht
De informatieplicht houdt in dat je bijhoudt en rapporteert aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. 

EED
EED staat voor Energy Efficiency Directive. Het doel van deze richtlijn is minder energie te verbruiken in Europa. De EED geldt voor bedrijven en instellingen met:

  • 250 fte of meer;
  • En/of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen.

De EED komt met een “energie-audit plicht”. De audit geeft inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Bij “de informatieplicht” meld je de al genomen maatregelen. Bij “de energie-audit” rapporteer je vooraf welke maatregelen mogelijk zijn en welk effect ze hebben.

Energiemanagementsysteem (EMS)
Om je energiehuishouding en besparende maatregelen inzichtelijk te hebben en te monitoren, is een energiemanagementsysteem (EMS) belangrijk. Een EMS is essentieel om aantoonbaar te maken dat je aan de wettelijke richtlijnen voldoet van de informatieplicht of energie-audit. RVO heeft eisen opgesteld waar zo’n systeem aan moet voldoen. En stelt zelfs in bepaalde situaties een EMS verplicht.

Alle beetjes helpen
Wat is uiteindelijk het doel van deze regelingen en verplichtingen? Het doel is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Alle kleine beetjes helpen en zo pakken we samen de energietransitie aan. 

Ik snap het als het je begint te duizelen. Dit zijn doorgaans geen zaken die je er even bij doet. Je houdt je liever bezig met je bedrijfsvoering. Bij Anexo helpen wij grote en kleine ondernemingen met hun energievraagstukken. Ook op het gebied van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de EED. Navi, onze energieportal voor klanten en EMS, voldoet aan de eisen van RVO. Als je vragen of hulp nodig hebt, dan hoor ik het graag.

Informatie op de website van RVO:


Deel dit artikel!

Tessa
Interesses: Hockey en lezen