Anexo actief in de glastuinbouw sector

Glastuinbouw | Energievoorziening voor greenport essentieel


Nederland is wereldleider op het gebied van glastuinbouw. Nergens worden zo efficiënt en innovatief bloemen, planten en groentes geteeld. Glastuinbouwondernemers, toeleveranciers en afnemers zorgen voor veel werkgelegenheid en maken een substantieel onderdeel uit van onze economie.

Afgelopen decennia zijn door schaalvergroting enorme stappen gezet. De toepassingen qua energievoorziening maakt de glastuinbouw flexibel op de energiemarkt. Deze flexibiliteit vraagt het nodige van het eigen energienetwerk.

Energie is een hoge kostenpost en glastuinbouwondernemers zijn telkens weer in staat in te spelen op de sterk veranderende energiemarkt. Gewenste verduurzaming zorgt voor ontwikkelingen in de kas, maar ook voor grootschalige projecten, zoals aardwarmteclusters. Denk ook aan het elektrificeren van de huidige energiebronnen, door bijvoorbeeld e-boilers. Betaalbare en beschikbare energie en real-time datastromen zijn daarbij cruciaal.

Snel kunnen schakelen en toch een betrouwbaar energiesysteem. Wij van Anexo denken graag met je mee.

Vestiging van Rijk Zwaan

Rijk Zwaan

"Anexo is onze energiepartner met kennis van zaken, die we ook voor dit nieuwbouwproject wilden inzetten. Een prettige partij die precies weet hoe het allemaal werkt. Daarnaast hebben we goede persoonlijke contacten met de medewerkers van Anexo."

Naast het plaatsen van de transformatorstations is Anexo ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de meetdiensten.

Wij helpen onze klanten in de glastuinbouw met:

  • Kennis en expertise bij energie- en verduurzamingsvraagstukken (denk aan e-boilers, belichting met LED, aardwarmte(clusters) en voor energie-uitwisseling met andere afnemers en aanbieders).
  • Aansluiten van lokale energie-opwekkers (zon, wind, biomassa, WKK).
  • Slim ontwerp en installatie van hoge kwaliteit middenspanningsinstallaties en transformatoren met aanleg bekabeling (MS-tracés).
  • Onderhoud en beheer van elektrotechnische installaties: Installatieverantwoordelijke, jaarlijkse inspecties en 24/7 storingsdienst.
  • Inzichtelijk maken en beheer en monitoring van je assets.
  • Energiemonitoring: inzicht in je energiestromen en -kosten, benchmarking.
  • Snelle en intelligente data-koppelingen voor de klimaat en de aansturing van energieverbruikers en -opwekkers.

Middenspanningsdiensten


Een betrouwbaar en flexibel energienetwerk is essentieel voor je bedrijfsvoering. 

 

Meer informatie.
 

Onderhoudscontracten


Ga voor zekerheid. Zorg voor goed beheer en onderhoud van je energie installaties. En zorg ervoor dat er snel geschakeld wordt in geval van een storing.

Meer informatie.
 

Monitoring middenspanning


Hou je middenspanningsinstallatie(s) in de gaten. Voorkom storingen en zorg dat je op tijd bent met onderhoud of vervanging.

Meer informatie.

Neem contact op met Bas

Neem contact op met Bas

Ik denk graag met je mee over jouw energievraagstukken. Ongeacht de complexiteit komen we samen tot de beste oplossing voor jouw situatie.

Neem contact met mij op voor een gesprek. 

Bel Bas

Neem contact met mij op

Moment geduld...