Regel je installatieverantwoordelijkheid

Installatieverantwoordelijke: "Zorgplicht voor je installatie"


Je hebt een eigen middenspanningsinstallaties waarvoor je volgens wet- en regelgeving verplicht bent deze goed te onderhouden, regelmatig inspecties uit te laten voeren en ook een storingsdienst in te richten. Om deze werkzaamheden uit te voeren, dien je iemand aan te stellen die hiervoor de opleiding, ervaring en expertise heeft. Omdat dit niet bij je eigen hoofdtaken behoort, kan je dit aan Anexo uitbesteden.
De zorgplicht van je installaties heet installatieverantwoordelijkheid.

Installatieverantwoordelijkheid is geregeld in de ARBO-wet. De ARBO-wet verwijst naar een Europese norm (EN 50110) en een aantal Nederlandse normen (NEN 3840 en 3140). In de NEN 3140 staat dat de installatieverantwoordelijke moet bepalen:

  • Welke installatie of installatieonderdelen geïnspecteerd moeten worden
  • Welke inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse
  • Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt
  • Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.

Al deze zaken moeten vastgelegd en gedocumenteerd worden. Niet alleen de arbeidsinspectie, maar ook in toenemende mate verzekeringsmaatschappijen en gemeenten kunnen hiernaar vragen. Kort gezegd komt het erop neer dat je als eigenaar verantwoordelijk bent voor je middenspanningsinstallatie. Je moet zorg dragen voor een veilige en goede installatie.

Draag je installatieverantwoordelijkheid over aan Anexo. Wij nemen de verantwoordelijkheid van je installatie(s) graag van je over. Je voldoet dan volledig aan de wettelijke verplichtingen! Neem vrijblijvend contact op met Johan

Storing aan je middenspanningsinstallatie? Bel ons storingsnummer: 0800 1285.

Jaarlijkse inspectie van je installatie 


Je wilt ook dat één van je meest belangrijke onderdelen voor de bedrijfscontinuïteit, de energievoorziening, jaarlijks geïnspecteerd wordt. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Het is ook iets wat wij als installatieverantwoordelijke zelf willen: regelmatig alles visueel inspecteren om de status op te nemen.

Een inspectie richt zich o.a. op de algemene toestand van de installatie en de hoogspanningsruimte. Is er sprake van vocht, veel warmte, roest of vuil? Maar ook of er ongedierte aanwezig is. Muizen- en wespennesten zijn niet zo onschuldig als ze klinken.

Tijdens de visuele inspectie worden ook foto’s met een thermische camera gemaakt, omdat we weten dat oplopende temperaturen een indicatie zijn van problemen in de toekomst. De installatie hoeft niet spanningsloos met een visuele inspectie. Je hebt dus gewoon elektriciteit tijdens deze werkzaamheden.

Uit de inspectie volgt een rapportage die duidelijkheid geeft over de conditie van de installatie. Indien nodig ontvang je aanbevelingen om bepaalde zaken op te lossen. Dit allemaal om storingen of problemen met de installatie in de toekomst te voorkomen.

Neem contact op met Johan

Johan, Accountmanager Anexo

Ik ga graag met je in gesprek over de conditie van jouw elektrische installaties.

Bel Johan voor een gesprek met een kop koffie.