Energie opslag via een batterij

Energieopslag via een batterij


Heb je meer vermogen nodig, maar zit je aan de maximale capaciteit van je aansluiting? Of gooit congestie op het openbare energienet roet in het eten? Mogelijk biedt een batterij de oplossing. Daarnaast geeft energieopslag via een batterij je flexibiliteit en biedt het mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Batterijen worden niet voor niets gezien als een belangrijke stap om de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Enkele mogelijkheden:

  • Goedkoop laden, duur ontladen
  • Pieken en congestie voorkomen
  • Meedoen in de noodvermogenpool

Goedkoop laden, duur ontladen


Het is logisch dat je gebruik wilt maken van je energie opslag op de momenten dat de prijzen hoog zijn. Zo betaal je minder voor je energieverbruik, omdat je de elektriciteit uit de batterij haalt. Tegelijkertijd wil je de batterij laden als de prijzen laag zijn. Daar ontstaat een financieel voordeel dat zich goed laat uitrekenen met modellen. Daarin wordt rekening gehouden met het energieverbruik in je bedrijfsproces en de vermogens en laadtijden van de batterij(en). Met duurzame opwek wordt de businesscase nog beter. Bij veel aanbod van zon en/of wind kan je je batterij laden om dit op een later moment te gebruiken. Je energievoorziening wordt daarmee meer betaalbaar, én meer duurzaam.

Energie opslag via een batterij geeft flexibiliteit

Pieken en congestie voorkomen


Een batterij biedt de optie tot ‘peak shaving’. Peak shaving is je maximale piekverbruik uit het net verlagen. Dat leidt tot lagere kosten, omdat netbeheerders je afrekenen op je contractvermogen dat wordt bepaald door je hoogste piek.
 

Door peak shaving met batterijen heb je minder vermogen uit het net nodig. Dat betekent ook dat je problemen rondom te weinig capaciteit (netcongestie) kan voorkomen met batterijen. Het voorkomt uitbreiding van aansluitcapaciteit. Of je kan met een kleinere aansluiting af, waardoor de kans groter is dat jouw aanvraag goedgekeurd wordt. Zeker in gebieden waar de capaciteit schaars is, kan de inzet van batterijen uitkomst bieden. 

Meedoen aan de noodvermogenpool


De noodvermogenpool bevat bedrijven die snel vermogen kunnen op- en afregelen. TenneT betaalt daarvoor, omdat de landelijke netbeheerder elk moment van de dag weer moet zorgen voor een balancering in vraag en aanbod. Die wordt steeds uitdagender door de grootschalige toepassing van zon en wind. De vergoedingen die TenneT betaalt aan deelnemers zijn daardoor hoger geworden en de noodvermogenpool wordt ook vaker per jaar aangesproken. Een batterij is interessant voor deelname aan de noodvermogenpool, omdat het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een wkk, op hoge snelheid zowel op als af kan regelen. Energie opslag met slimme software om snel op en af te regelen voor deelname aan de noodvermogenpool kan de businesscase interessanter maken. 

Met een batterij snel opregelen en afregelen in de noodvermogenpool

Verdienmodel en risico’s


Door slim gebruik te maken van een combinatie van de eerdere genoemde mogelijkheden kan de terugverdientijd uitkomen op ongeveer 6 jaar. Hoe hoger de energieverbruiken, hoe sneller de ROI. De ROI kan ook positief beïnvloed worden door de batterij in te zetten voor lagere contractvermogens. Dit alles is afhankelijk van het energieverbruik en het type batterij.

Innoveren is soms ook pionieren. Gelukkig helpt de RVO met energie-investeringsaftrek om investeringsrisico’s te verlagen en op langere termijn de risico’s te dekken. Dat maakt de stap naar batterijopslag drempelverlagend. 

Zo biedt peak shaving financiële voordelen, maar het is ook een oplossing voor de technische uitdagingen rondom netcapaciteit.

Energie oplossingen op maat


Onze energie-experts zoeken samen met jou naar mogelijkheden om jouw bedrijfsproces goedkoper en duurzamer te maken. Energie opslag met een batterij biedt daarbij mogelijk een interessante businescase. We houden rekening met de technische mogelijkheden van jouw aansluiting en installaties. Want ook waar productieprocessen geen of weinig flexibiliteit kennen, kan energie opslag toch interessant zijn. Denk aan de elektriciteit van de batterij met hoge prijzen gebruiken en met lage prijzen weer opladen. Zo geeft een batterij juist flexibiliteit in jouw processen.
In dit alles spelen het type en de specificaties van de batterij natuurlijk een belangrijke rol. 

Wil je eens sparren met onze specialisten of een batterij in jouw situatie past? Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op.