Energie opwekken inzichtelijk


Wek je zelf energie op met zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling (WKK) of een windmolen, dan wil je weten hoeveel energie je opwekt en waar het blijft. Hoeveel gebruik je in je eigen energiehuishouding en hoeveel blijft er over om terug te leveren? Om nauwkeurig achter de opwekking te komen, kun je met een tussenmeting inzicht krijgen in de energieproductie. De data uit zo’n tussenmeting kun je laten presenteren in onze portal MijnAnexo. Daar ontstaan dan omgekeerde “badkuip” grafieken waar je goed de invloed van de zon in terug ziet.

Hetzelfde geldt voor energieproductie door wind. De patronen worden al iets grilliger, maar de productie bij herfstachtige dagen kan enorm oplopen.

De overheid eist data van een brutoproductiemeter voor het verstrekken van subsidie.

De energieproductie op 10 mei van een installatie met zonnepanelen. 

De energieproductie van een windmolen tijdens één van de 1e herfststormen van 2017.

Rendement van installaties


Energie opwekken met een WKK gaat weer een stap verder. Door (groen) gas te verstoken, wek je elektriciteit op, maar ook warmte en CO2. Bijproducten die bij het telen van groente en bloemen extra nuttig zijn. De efficiëntie van je WKK kun je nauwkeurig bepalen. Je kunt namelijk ook meten hoeveel gas de WKK verbruikt. Door het gasverbruik te koppelen aan de energieproductie, kun je het rendement berekenen. Bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit wek je op per kubieke meter gas of hoeveel gas moet je verbruiken om 1 MW aan elektriciteit op te wekken. Zo kun je over langere tijd het rendement monitoren en tijdig onderhoudsmaatregelen nemen om het rendement te verhogen.

Ideaal voor predictive maintenance is Panoramic Power. Een plug and play systeem. Waarmee je het volledig inzicht in je productieproces krijgt.

Subsidie voor opwekken groene energie


Als je duurzaam energie opwekt, is het mogelijk om hier subsidie voor te krijgen. Het is namelijk nu nog steeds een stuk duurder groene energie op te wekken met zonneparken of uit aardwarmte, dan met kolencentrales die grijze elektriciteit en warmte produceren. Omdat de overheid toch de opwekking van duurzame energie wilt stimuleren, stellen zij subsidie ter beschikking.

Voorheen kreeg je deze subsidie voor de eenmalige installatiekosten. Tegenwoordig krijg je subsidie over de hoeveelheid duurzame opwekking. De hoogte van de subsidie van deze SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) die afhangt van je business case voor duurzame opwekking, maar ook de fase van aanvragen, de prijs van energie, etc.

Jaarlijkse rapportage
Om subsidie te ontvangen, moet je jaarlijks een rapportage van de opgewekte energie inleveren. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid energie die je duurzaam hebt opgewekt. Door de energieproductie nauwkeurig te monitoren met een brutoproductiemeter, weet je zeker dat je de subsidie ontvangt waar je recht op hebt. Iets wat vaak nodig is om duurzame energie op te wekken, omdat dit veelal nog prijziger is dan het opwekken van grijze energie.
De rapportages van je opgewekte energie dien je in te dienen bij RVO, maar ook bij CertiQ. Deze organisatie is namelijk de enige partij die in Nederland geldige bewijzen uitgeeft dat energie duurzaam is opgewekt. 

Hulp met inzicht
Wij helpen je inzicht te krijgen in je opgewekte duurzame energie, maar ook met het opstellen van de rapportages voor CertiQ. Met het plaatsen van een of meer tussenmeters lezen we continu de opgewekte energie uit. Die stellen we ter beschikking in onze portals MijnAnexo of Navi, maar gebruiken we ook om rapportages te maken. Doordat we weten welke eisen hieraan worden gesteld, nemen we deze administratieve last uit jouw handen.

Lees meer over SDE+ op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat is CertiQ?
CertiQ is door de overheid aangewezen om energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa te certificeren. De Garanties van Oorsprong die CertiQ elektronisch verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Lees meer op CertiQ.

Voordelen

  • Ontvangen juiste hoeveelheden subsidiegelden.
  • Betrouwbare meetdata die voldoet aan wet- en regelgeving.

Ideaal voor bedrijven die met bijvoorbeeld zonneparken en aardwarmtebronnen duurzame energie opwekken.

Inzicht in wie wat gebruikt


Het is vaak verstandig en efficiënt om met meerdere gebruikers binnen een complex in dezelfde keten of uit dezelfde branche bij elkaar te zitten. Dit zie je veel terug in de zorg, waar je verschillende disciplines in een bedrijfsverzamelgebouw ziet, zoals tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten.

Bij bedrijventerreinen of logistieke centra zie je op grote schaal dezelfde voordelen. De expertise uit een branche, beroepsgroep of keten is dan verenigd in één gebouw, op één terrein of complex.

Zitten deze partijen ook nog achter één energieaansluiting, dan treedt er ook een financieel voordeel op. Als grootverbruiker profiteer je van een lagere prijs en betaal je ook maar één keer vaste lasten. Eén grote aansluiting is vaak voordeliger dan meerdere kleine. 

Je bent alleen wel het overzicht kwijt. Want wie gebruikt nu wat? En wie gebruikt meer dan de ander? Vaak worden de energiekosten teruggerekend naar een huurprijs of een prijs per vierkante meter. Maar het is nog eerlijker dat iedereen gewoon betaalt wat hij verbruikt.

Door inzicht te krijgen in de afzonderlijke verbruiken, kan er elke maand of aan het einde van het jaar een eerlijke afrekening gemaakt worden, zodat iedereen betaalt wat hij verbruikt. Het aansluitregister van Navi is geschikt om energie toe te kennen aan afdelingen en verbruikers. Het is ook mogelijk de verbruiksdata automatisch in te laten lezen met onze webservices in financieringssoftware die afrekeningen met nota’s kan maken. Ook het opstellen van verbruiksnota’s kunnen wij verzorgen.

Voordelen:

  • Inzicht in energieverbruik van aangesloten gebruikers.
  • Eerlijke verdeling energiekosten.

Ideaal voor bedrijfsverzamelgebouwen en logistieke centra.

Inzicht in energiestromen ideaal voor logistieke centra

Bewijs om energie besparende maatregelen te treffen


Als je wel de nulmeting hebt gedaan, maar je weet nog niet waar precies al die energie verbruikt wordt, kan het helpen om je energiestromen inzichtelijk te krijgen. Zeker als je een bedrijf hebt met veel verschillende installaties.

Je hebt ongetwijfeld vermoedens over welke machines de meeste energie vragen. Logisch verstand helpt je hierbij. Maar wil je hier nauwkeurig inzicht in, dan moet je toch aan de slag. Sommige installaties of machines zijn echte energieslurpers. Die verbruiken het merendeel van de totale energie. Als je weet welke installaties dit zijn, kun je keuzes maken over onderhoudsprogramma’s of investeringsprogramma’s. Zeker als je ziet dat in de loop van de tijd de energieslurpers alleen nog maar meer gaan verbruiken.

Het in kaart brengen van je energiestromen is vaak een tijdelijke actie. Zo kun je bijvoorbeeld voor twee maanden je installatie uitrusten met tussenmetingen. Zo’n tussenmeting haalt continu de daling van je energieverbruik op die je inzichtelijk krijgt in onze portals MijnAnexo of Navi of met een rapportage.

Na die 2 maanden heb je een goed beeld over wat je grootste energieslurpers zijn en waar je actie op kan ondernemen. Deze installaties zijn misschien te vervangen voor zuinigere. Of de leverancier kan de instellingen aanpassen, zodat ze efficiënter worden. Bij verwarmings- en lichtinstallaties zijn veel besparingen mogelijk door deze bijvoorbeeld aan te passen op de openingstijden. Door de energieslurpers inzichtelijk te krijgen, weet je of de genomen maatregelen inderdaad de energiebesparing opleveren die ze beloven.

Tussenmeting verbruik per bedrijfsunit

De energieslurpers in beeld van 2 productlijnen en het verbruik van het kantoor e.d.


Voordelen

  • Inzicht rendement van installaties.
  • Bewijs om energiebesparende maatregelen te treffen.

Ideaal voor (kleine) industrie die wil weten welke machines en installaties de meeste energie gebruiken.

Aardwarmte en restwarmte in beeld


Een aansluiting op warmte is nog niet zo heel erg vanzelfsprekend, maar wordt met de ambities in Nederland komende jaren wel steeds meer voorkomend. Zo wil de gemeente Amsterdam in 2050 van het gas af. Maar ook de tuinbouw moet in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent een grote rol voor warmteleveranciers en afnemers. Er moet een warmtenetwerk komen, gas wordt steeds sneller uitgefaseerd en er is een grotere rol weggelegd voor de levering van aardwarmte en restwarmte.

Aardwarmte
Met aardwarmte wordt warm water op grote diepte naar de oppervlakte gepompt en vervolgens verspreid over de aangeslotenen. De afgekoelde warmte gaat via een andere leiding terug de aarde in. Aardwarmteprojecten zijn nog erg kostbaar en nog niet rendabel zonder subsidie. Maar de levensduur is lang en op termijn is een energievoorziening zonder aardwarmte ondenkbaar.

Zowel voor de subsidie als voor een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten is een nauwkeurige monitoring van levering en afname van warmte erg belangrijk. Het geeft inzicht in de afname- en retourtemperatuur, zodat afnemers weten hoever ze de warmte kunnen uitkoelen. Hoe lager de retourtemperatuur, hoe hoger de warmteafgifte. Dit komt ten goede van het rendement. De warmte wordt hierdoor goedkoper. 

Als leverancier van de warmte, veelal de eigenaar van de aardwarmtebron, wil je natuurlijk ook weten wat de productie is. Dus hoe warm het water is dat naar boven wordt gepompt. Dit is belangrijk voor de subsidieverstrekking, maar ook voor het rendement van het gesloten systeem. Door te meten wat de retourtemperatuur bij de bron is, weet je hoe efficiënt je warmtenetwerk en dus ook je bron is.  Met het platform Eweb-Geo kun je het rendement ook nog eens optimaliseren

Naast de warmteafgifte (veelal in MJ) is ook de flow belangrijk. Hiermee wordt bedoeld hoeveel water er in het systeem omgaat. De flow wordt uitgedrukt in kubieke meters water en in combinatie met de tempratuur zegt dit iets over de totale warmteproductie van de bron. De temperatuur en flow vormen samen met de bedrijfstijd van de bron de basis voor een efficiënt warmtesysteem. 

Restwarmte
Voor restwarmte is het niet veel anders dan bij aardwarmte. Het is vaak minder duurzaam, omdat restwarmte ontsloten wordt uit ‘grijze’ processen, zoals de opwek van elektriciteit met gas of kolen. Toch is het vaak duurzamer om deze restwarmte opnieuw te gebruiken in plaats van op te slaan of te lozen in het oppervlakte water. Over lange afstanden warm water transporteren is niet aan te raden. Het is kostbaar qua leidingnetwerk, maar er is ook veel warmteverlies. Daarom is het slim om restwarmte in de buurt van de productie af te nemen. 

Ook hier is het monitoren van de geleverde en afgenomen warmte en flow cruciaal. De energie moet worden afgerekend en alle energiedata is noodzakelijk voor het blijven rond rekenen van de rendementen.

Voordelen

  • Inzicht energiestromen
  • Monitoring rendement warmtebron
  • Ontvangen juiste hoeveelheden subsidiegelden
  • Eerlijke verdeling kosten en opbrengsten

Ideaal voor bedrijven met een aansluiting op aard- of restwarmte, maar ook voor leveranciers en producten van warmte.
 

Aardwarmte en restwarmte in beeld